طراحی سایت و زبانهای برنامه نویسی آن ( جدید )

برای توسعه و ارتقاء وب سایت نیاز به برنامه نویسی است. انتخاب و بکارگیری  زبان مناسب تمام آن پردازشی است که پشت صفحه انجام می شود تا عملکرد وب سایت را مطابق با نیازهای کاربر امکان پذیر نماید. کارایی بیش از۹۵ درصد وب سایتها به برنامه نویسی وب بستگی دارد؛ این کار عمدتا به جنبه غیر طراحی وب سایت و به ساختار وب سایت می پردازد، که شامل کدگذاری و نشانه گذاری است. توسعه وب از ایجاد صفحات متنی ساده گرفته تا برنامه های پیچیده مبتنی بر وب ، برنامه های شبکه های اجتماعی و برنامه های الکترونیکی تجارت و … می باشد

سلسله مراتب توسعه وب به شرح زیر است:

  1. Client-side coding ( front-end )
  2. Server-side coding ( back-end )
  3. Database technology

Client-side coding (front-end) چیست؟

توسعه دهندگان front-end بیشتر بر آنچه کاربر مشاهده می کند متمرکز می شوند؛ آنها با اطمینان از یک تجربه کاربری یکپارچه به تجزیه تحلیل کدها و طراحی ها مشغول بوده و در برنامه نویسی front-end آنچه کاربر برای اولین بار در مرورگر خود مشاهده میکند را مدیریت می نماید.

وظیفه اصلی front-end در گام اول طراحی ظاهر و احساس و در نهایت وب سایت است.


منبع : karait

0 نظر

گذاشتن نظر