500 مگابایت

 • 5G Disk Space
 • 5GB Bandwidth
 • 8.5 Tomcat
 • 1.8-2.6 Ruby
 • 7.1,7.2,7.3 PHP
 • 6.6,8.15,9.11,10.16,11.15,12 Node.js
 • 2.7,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 Python
 • Nginx Reverse Proxy Web Server
 • MariaDB 10.3 Database
 • Cpanel Panel
 • Let's Encrypt Free SSL
 • Available Imunify360
 • Available CloudLinux
 • Available SSH
 • Available Supervisor
 • Available Redis
18,000 تومان

1 گیگابایت

 • 1G Disk Space
 • 10GB Bandwidth
 • 8.5 Tomcat
 • 1.8-2.6 Ruby
 • 7.1,7.2,7.3 PHP
 • 6.6,8.15,9.11,10.16,11.15,12 Node.js
 • 2.7,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 Python
 • Nginx Reverse Proxy Web Server
 • MariaDB 10.3 Database
 • Cpanel Panel
 • Let's Encrypt Free SSL
 • Available Imunify360
 • Available CloudLinux
 • Available SSH
 • Available Supervisor
 • Available Redis
28,000 تومان

2 گیگابایت

 • 2G Disk Space
 • 20GB Bandwidth
 • 8.5 Tomcat
 • 1.8-2.6 Ruby
 • 7.1,7.2,7.3 PHP
 • 6.6,8.15,9.11,10.16,11.15,12 Node.js
 • 2.7,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 Python
 • Nginx Reverse Proxy Web Server
 • MariaDB 10.3 Database
 • Cpanel Panel
 • Let's Encrypt Free SSL
 • Available Imunify360
 • Available CloudLinux
 • Available SSH
 • Available Supervisor
 • Available Redis
52,000 تومان

3 گیگابایت

 • 3G Disk Space
 • 30GB Bandwidth
 • 8.5 Tomcat
 • 1.8-2.6 Ruby
 • 7.1,7.2,7.3 PHP
 • 6.6,8.15,9.11,10.16,11.15,12 Node.js
 • 2.7,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 Python
 • Nginx Reverse Proxy Web Server
 • MariaDB 10.3 Database
 • Cpanel Panel
 • Let's Encrypt Free SSL
 • Available Imunify360
 • Available CloudLinux
 • Available SSH
 • Available Supervisor
 • Available Redis
78,000 تومان

4 گیگابایت

 • 4G Disk Space
 • 40GB Bandwidth
 • 8.5 Tomcat
 • 1.8-2.6 Ruby
 • 7.1,7.2,7.3 PHP
 • 6.6,8.15,9.11,10.16,11.15,12 Node.js
 • 2.7,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 Python
 • Nginx Reverse Proxy Web Server
 • MariaDB 10.3 Database
 • Cpanel Panel
 • Let's Encrypt Free SSL
 • Available Imunify360
 • Available CloudLinux
 • Available SSH
 • Available Supervisor
 • Available Redis
100,000 تومان

5 گیگابایت

 • 5G Disk Space
 • 50GB Bandwidth
 • 8.5 Tomcat
 • 1.8-2.6 Ruby
 • 7.1,7.2,7.3 PHP
 • 6.6,8.15,9.11,10.16,11.15,12 Node.js
 • 2.7,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 Python
 • Nginx Reverse Proxy Web Server
 • MariaDB 10.3 Database
 • Cpanel Panel
 • Let's Encrypt Free SSL
 • Available Imunify360
 • Available CloudLinux
 • Available SSH
 • Available Supervisor
 • Available Redis
120,000 تومان

10 گیگابایت

 • 10G Disk Space
 • 100GB Bandwidth
 • 8.5 Tomcat
 • 1.8-2.6 Ruby
 • 7.1,7.2,7.3 PHP
 • 6.6,8.15,9.11,10.16,11.15,12 Node.js
 • 2.7,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 Python
 • Nginx Reverse Proxy Web Server
 • MariaDB 10.3 Database
 • Cpanel Panel
 • Let's Encrypt Free SSL
 • Available Imunify360
 • Available CloudLinux
 • Available SSH
 • Available Supervisor
 • Available Redis
200,000 تومان

20 گیگابایت

 • 20G Disk Space
 • 200GB Bandwidth
 • 8.5 Tomcat
 • 1.8-2.6 Ruby
 • 7.1,7.2,7.3 PHP
 • 6.6,8.15,9.11,10.16,11.15,12 Node.js
 • 2.7,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 Python
 • Nginx Reverse Proxy Web Server
 • MariaDB 10.3 Database
 • Cpanel Panel
 • Let's Encrypt Free SSL
 • Available Imunify360
 • Available CloudLinux
 • Available SSH
 • Available Supervisor
 • Available Redis
340,000 تومان